TECHSCAPE SCAPE OF FUTURE
9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการ

9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการ

9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการ

แน่นอนว่าผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกรายมีความตั้งใจที่จะเสนอบริการ และโครงการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อโครงการก่อสร้าง ซึ่งบ่อยครั้ง ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของโครงการ

กุญแจสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพโครงการก่อสร้าง เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ

ทั้งความปลอดภัย และประสิทธิภาพการผลิต 

  1. วัสดุไม่ได้คุณภาพ หรือไม่เหมาะสม
  2. แบบแปลนที่ไม่สมบูรณ์
  3. ความผิดพลาดของผู้รับเหมา หรือคู่ค้า
  4. ภายใต้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
  5. ระบบการรักษาความปลอดภัย
  6. การสื่อสารที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน และขาดความชัดเจน
  7. การเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
  8. งบประมาณ
  9. สภาพอากาศ

9 ปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการ

 

วัสดุไม่ได้คุณภาพ หรือไม่เหมาะสม

ไม่ว่าโครงการก่อสร้างจะเป็นการวางแผนสำหรับสร้างโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ที่อยู่อาศัย หรืออาคารสำนักงาน ก็จะต้องมีวัสดุหลากหลายที่จำเป็นในการสร้างสถานประกอบการให้ประสบความสำเร็จ

หากก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ หรือไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดปัญหาคุณภาพการก่อสร้างในระยะยาวเป็นวงกว้างได้

สมมุติว่าคนงานเติมน้ำมากเกินไปให้กับส่วนผสมคอนกรีต นี่อาจดูเหมือนเป็นข้อผิดพลาดง่ายๆ แต่คอนกรีตที่มีน้ำมากเกินไปอาจทำให้เกิดการแตกร้าวจากการหดตัวได้ ในทำนองเดียวกัน โครงไม้ที่ถูกตัดจากต้นไม้ที่เปราะ และการใช้เหล็กเกรดต่ำอาจหมายถึงการกระทบต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างโดยรวมของฐานรากของอาคาร

วัสดุเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความผิดพลาดในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างช่วงแรกเท่านั้น แต่ยังสร้างอันตรายด้านความปลอดภัยอีกด้วย บ่อยครั้งที่คนงานประสบอุบัติเหตุเนื่องจากอาคารถล่ม ในการก่อสร้างที่ใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพ หรือไม่เหมาะสม ส่งผลให้ขาดความสามารถในการรับน้ำหนักที่เพียงพอได้

 

แบบแปลนที่ไม่สมบูรณ์

จากผลสำรวจระบุว่า การที่แบบแปลนไม่สมบูรณ์ มีผลกระทบทั้งการทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนา และแก้ไขงานก่อสร้าง แก้ไขแบบแปลน หรือชี้แจงแบบแปลน และข้อมูลจำเพาะต่างๆ ดังนั้นจึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับสอง สาเหตุหลักเพียงอย่างเดียวคือลูกค้าให้เวลา และงบประมาณสำหรับสถาปนิกนักออกแบบในการออกแบบให้แล้วเสร็จเพื่อเร่งรัดการประมูล เป็นผลให้แบบแปลนมักไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน ทำไม่ได้จริง และมีข้อขัดแย้ง

ในส่วนของศักยภาพในการปรับปรุง การสำรวจพบว่าแบบแปลนที่ไม่สมบูรณ์ มีผลกระทบสูง ผู้จัดการโครงการรู้สึกว่าหากลูกค้าให้เวลาและงบประมาณแก่สถาปนิกนักออกแบบมากขึ้นแล้ว ก็ให้ด้วยการอนุมัติการแบบแปลนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประมูล และหากสถาปนิกนักออกแบบใช้เวลา ความพยายามในการให้รายละเอียดภาพวาดมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้อย่างง่ายดาย

 

การก่อสร้างโครงการ

 

ข้อผิดพลาดของซัพพลายเออร์

แม้ว่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างจะไม่พบปัญหาด้านคุณภาพ แต่ปัญหากับซัพพลายเออร์ก็อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ

ซัพพลายเออร์จะต้องจัดส่งวัสดุที่สั่งซื้อทั้งหมดไปยังไซต์งาน ในระหว่างการขนส่ง อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการจัดส่ง ปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และจุดตรวจของภาครัฐบาล หากวัสดุถูกนำส่งถึงไซต์งานล่าช้า ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

และหากวัสดุที่ไม่มีความสม่ำเสมอด้านคุณภาพ อาจส่งผลให้มีการก่อสร้างอาคารเป็นไปแบบไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นจึงต้องสั่งวัสดุสำรอง หรือทดแทน เพื่อผลักดันงานก่อสร้างรายวันให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

 

ภายใต้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

จากการศึกษาพบว่าข้อผิดพลาดในการก่อสร้างมากกว่าครึ่งหนึ่ง มีสาเหตุมาจากการทำงานซ้ำ หรือการแก้งาน หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีทักษะเฉพาะที่จำเป็น ข้อผิดพลาดด้านแรงงานอาจเกิดขึ้นโดยอาจส่งผลกระทบระยะยาว ซึ่งอาจจะเริ่มเห็นหลังจากการก่อสร้างจบไปแล้วเป็นเวลาหลายปีได้

การคัดกรองและตรวจสอบ ผู้ดูแลโครงการ และผู้ปฏิบัติงานถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากอีกปัจจัยหนึ่ง ในการที่จะตรวจสอบว่าทีมงานสามารถปฏิบัติงานที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้วิธีจัดการกับข้อผิดพลาด และแก้ปัญหาของโครงการได้เป็นอย่างดีด้วย ปัจจัยนี้ไม่ควรถูกละเลยเนื่องจากสามารถกำหนดได้ว่าการก่อสร้างจะสำเร็จลุล่วงตามเวลา และได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่

 

ฝีมือแรงงาน

ที่ปรึกษา MEP (Mechanical, Electrical, Plumping work) ในดูไบพบว่าสองทีมที่แตกต่างกัน ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกัน ในโครงการเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน และในครั้งเดียวอาจแตกต่างกันได้ถึง 75 % ในการปฏิบัติงาน ความแตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับว่าแรงงานมีทักษะหรือไม่

 

จำนวนคนงาน

จำนวนคนงานยังส่งผลต่อระดับความสามารถ ระยะเวลา และคุณภาพในการก่อสร้างอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มจำนวนคนงาน และการวางแผน หากมีการเพิ่มจำนวนคนงานเป็นสองเท่า และมีการวางแผนไว้ด้วยก็อาจทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลงถึง 2.5% เลยทีเดียว

ในทางกลับกัน หากไม่มีการวางแผน การเพิ่มจำนวนพนักงานเป็นสองเท่า จะทำให้เกิดการสูญเสียระดับการก่อสร้างได้มากถึง 10 เท่า

 

การรักษาความปลอดภัย และใบอนุญาตก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทั้งหมดกำหนดให้เจ้าของต้องมีการขออนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละประเทศ ในแต่ละเมืองก็มีกฎระเบียบของรัฐบาลที่กำหนดไว้แตกต่างกันไป

สำหรับอาคารส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะไปตรวจสอบสถานที่ และจะพิจารณาแผนการก่อสร้างทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละแผนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย หากโครงการไม่ได้รับใบอนุญาตตามที่กำหนด อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน หรือแย่กว่านั้นคือโครงการนั้นอาจถูกยกเลิกทั้งหมด

ตามที่กล่าวไว้ เจ้าของควรได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างทั้งหมดตามกฎของแต่ละประเทศ และแต่ละเมือง ซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยให้โครงการก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามแผนที่วางไว้

 

การสื่อสารที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน และขาดความชัดเจน

ปัญหาของการสื่อสาร จัดอยู่ในอันดับที่ 6 โดยปัจจัยนี้ส่งผลกระทบให้เกิดข้อบกพร่องของส่วนงานต่างๆ เนื่องจากทักษะการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารด้วยวาจาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีเอกสารต่างๆ ประกอบ และยืนยันชัดเจน เช่น ขั้นตอนการทำงาน คู่มือ หรือ แนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากผลการสำรวจผู้จัดการโครงการโดยส่วนใหญ่จัดอันดับปัจจัยนี้ให้เป็นอันดับที่ 6 ในแง่ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานก่อสร้าง

 

การเปลี่ยนแปลงโครงการในนาทีสุดท้าย

ในปัจจัยข้อนี้อาจมีผลกระทบต่อเนื่องมาจากปัจจัยเรื่องการสื่อสาร หรืออาจเกิดจากความผิดพลาดที่ส่งผลมาจากปัจจัยอื่นๆ หรืออาจมาจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ซึ่งหากมีการประกาศในช่วงหลังของขั้นตอนการก่อสร้าง อาจส่งผลให้คุณภาพลดลง วันที่โครงการจะแล้วเสร็จล่าช้า และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจากผลสำรวจมีหลายโครงการที่ประสบปัญหาอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงโครงการในนาทีสุดท้าย

 

 

งบประมาณ

อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องยอมรับ ในการโครงก่อสร้างอาคารแต่ละประเภท มีราคาต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในทุกๆปี  จึงถือเป็นปัจจัยสิ่งจำเป็น และส่งผลกระทบอย่างไม่ต้องสงสัย

แม้ว่าซัพพลายเออร์บางรายสามารถเสนอราคาวัสดุที่ต่ำกว่าได้ แต่ก็มีซัพพลายเออร์รายอื่นที่กำหนดราคาให้สูงกว่าปกติ ด้วยเหตุผลที่ดี วัสดุคุณภาพสูงจึงมีราคาที่แพงกว่า

ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของโครงการ จะต้องคำนึงถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด และกำหนดงบประมาณ ตั้งแต่ค่าเช่าที่ดิน เงินเดือนคนงาน วัสดุ และมีการจัดการรายละเอียดในทุกค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ซึ่งแน่นอนว่าการประเมินงบประมาณสำรองไว้ด้วยเป็นแผนที่รองรับได้ดีที่สุด เพราะในระหว่างการก่อสร้าง อาจมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพิ่มเติมที่ไม่เคยมีการวางแผนไว้

 

สภาพอากาศ

ปัจจัยที่มักถูกมองข้ามซึ่งส่งผลต่อโครงการก่อสร้าง คือสภาพอากาศ เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบเขตร้อน จึงมีฝนตกหนักในช่วงครึ่งปี และอีกครึ่งปีที่เหลืออาจทำให้เกิดความร้อนจัดได้

สภาพอากาศที่แห้งอาจทำให้ระดับฝุ่นในไซต์งานเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้เครื่องจักรอุดตัน ลดประสิทธิภาพของวัสดุ และทำให้เกิดความขัดแย้งทางสายตาสำหรับคนงาน ในทางกลับกัน ลมแรงและฝนตกอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ และยังส่งผลกระทบต่อมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้วย

 

KEY TAKEAWAY

ปัจจัย 9 ประการที่ส่งผลต่อโครงการก่อสร้างระบุไว้ข้างต้น เมื่อพูดถึงการก่อสร้าง สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การจัดการ และวางแผนงานทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
TECHSCAPE เรานำเสนอเครื่องมือที่ช่วยให้ Developer ผู้รับเหมา และผู้ตรวจงาน จัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Developer  มองเห็นแผน และ Progress งาน และงบปประมาณที่ใช้ไปแล้ว และคงเหลือทั้งหมด แบบ Real Time สามารถเห็นปัญหา และจัดการได้ทันถ้วงที และจบโครงการได้ตามที่วางแผน ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการแก้ไข และลดค่าเสียโอกาสกับความล่าช้าของโครงการ
ผู้รับเหมา สามารถเห็น Progress งานของโครงการทั้งหมด หรือในส่วนที่รับผิดชอบ ช่วยให้การปิดงวดงานแม่นยำ และได้คุณภาพมากขึ้น
ผู้ตรวจงาน สามารถจัดการ Task งานทั้งหมดที่รับผิดชอบ ตรวจงวดงานได้ตาม Checklist ที่ถูกกำหนด และได้รับข้อมูลความเคลื่อนไหวของงานที่เกี่ยวข้องแบบ Realtime 

9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการ

 

Credit : https://crosslink.com.ph/blog/factors-that-affect-construction-projects/

 

 

TECHSCAPE
SCAPE OF ..THE FUTURE..