TECHSCAPE - SCAPE OF FUTURE
Platform มันคืออะไร? คุณคงเคยได้ยินคำว่า Platform แต่คุณสงสัยไหมครับว่า Platform ในด้านของ Developer หมายถึงอะไร Platform คืออะไร ? …. ตรงตัวครับ Platform = แท่น,ฐาน  และ แท่น,ฐาน ซ้อนกันใด้บางทีก็หลายชั้น ดังนั้น ระบบปฎิบัติการ ก็เป็น Platform ใด้ แต้ถ้ามีอะไรมาซ้อนขึ้นไป เช่น java ก็นับเป็น...