TECHSCAPE SCAPE OF FUTURE
  การปฏิวัติการตรวจสอบการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์   การปฏิวัติการตรวจสอบการสร้างด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตรวจสอบและการรักษาคุณภาพของงานก่อสร้าง เทคโนโลยี AI ไม่เพียงแต่ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการก่อสร้างได้อีกด้วย   การพัฒนา AI ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การใช้งาน AI ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การใช้โดรนในการเก็บภาพถ่ายและวิดีโอเพื่อการตรวจสอบความคืบหน้า และคุณภาพของงานก่อสร้าง ไปจนถึงการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายเพื่อค้นหาข้อบกพร่องหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจคือ การใช้ระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer Vision)...
  การใช้เทคโนโลยีในการติดตามและควบคุมต้นทุนในการก่อสร้าง   ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง วงการก่อสร้างก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างมาก การใช้เทคโนโลยีในการติดตามและควบคุมต้นทุนในการก่อสร้าง ไม่เพียงช่วยให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผลด้วย 1. ระบบการจัดการข้อมูล (Data Management Systems) การใช้ระบบการจัดการข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ระบบเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ แรงงาน หรือความคืบหน้าของโครงการ นอกจากนี้ ระบบการจัดการข้อมูลยังช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น 2. ซอฟต์แวร์การควบคุมต้นทุน (Cost Control Software) ซอฟต์แวร์การควบคุมต้นทุนเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามต้นทุน...
ปัญหาการควบคุมต้นทุนกับโครงการก่อสร้าง การก่อสร้างไม่ใช่เพียงแค่การสร้างสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดการทรัพยากรและการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุนที่ดีสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการขาดทุน และเพิ่มโอกาสในการส่งมอบโครงการตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่กำหนด การเบี่ยงเบนของต้นทุนจากงบประมาณที่วางไว้เป็นปัญหาที่พบบ่อย ปัญหาหลักที่พบในการควบคุมต้นทุนกับโครงการก่อสร้าง ได้แก่ การประเมินค่าใช้จ่ายที่ไม่แม่นยำ ความล่าช้าในการจัดหาวัสดุ การเปลี่ยนแปลงของแผนงาน ปัญหาการจัดการแรงงาน การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุ วิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหา การแก้ไขและป้องกันปัญหาเหล่านี้ สามารถทำได้โดย การวางแผนและการประเมินค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ การจัดการสัญญากับซัพพลายเออร์อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงการสื่อสารและการประสานงานระหว่างทีมงาน การใช้เทคโนโลยีในการติดตาม และควบคุมต้นทุน การควบคุมต้นทุนในโครงการก่อสร้างเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การจัดการแผนงานและการสื่อสารเพื่อควบคุมต้นทุน การจัดการแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ การมีแผนงานที่ชัดเจนและการจัดการที่ดีคือกุญแจสำคัญในการควบคุมต้นทุน การทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิศวกรรม, ผู้จัดการโครงการ, และผู้รับเหมาจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน...
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2024 นวัตกรรมในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2024 ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งในด้านของวัสดุ เทคนิคการก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย แง่มุมหลักๆ ที่มีการพัฒนาในปีนี้ ได้แก่ 1. วัสดุก่อสร้างนวัตกรรมใหม่ นวัตกรรมในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2024 เห็นการเปิดตัววัสดุก่อสร้างที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น คอนกรีตที่มีความยืดหยุ่นสูง หรือวัสดุที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ วัสดุเหล่านี้ช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานของอาคาร คอนกรีตยืดหยุ่นสูง วัสดุคอนกรีตที่มีความยืดหยุ่นสูงได้รับความสนใจในการใช้ในโครงการก่อสร้างในปี 2024 นี้ คอนกรีตแบบนี้สามารถยืดหยุ่นได้ดีกว่าคอนกรีต และสามารถรับแรงกระทำต่างๆ ได้ดีขึ้น ทำให้สามารถสร้างโครงสร้างที่ทนทานและปลอดภัยมากขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ...
9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการ 9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการ แน่นอนว่าผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกรายมีความตั้งใจที่จะเสนอบริการ และโครงการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อโครงการก่อสร้าง ซึ่งบ่อยครั้ง ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของโครงการ กุญแจสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพโครงการก่อสร้าง เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ ทั้งความปลอดภัย และประสิทธิภาพการผลิต 
EV CAR คืออะไร ย่อมาจากอะไร ??   EV CAR คืออะไร ย่อมาจากอะไร ?? กระแส Green Energy ที่กำลังมาแรงหลังจากยุคโควิด จึงส่งผลให้ตลาดรถยนต์ทั่วโลกเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล EV Car เป็นนวัตกรรมใหม่ในปัจจุบันของวงการยานยนต์ ที่กำลังเป็นที่นิยมมาก แบรนด์ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ทุกแบรนด์กำลังหันมาให้ความสำคัญ และเร่งการผลิต EV Car รุ่นต่างๆ ออกสู่ตลาด โดยแข่งขันกันในแง่ของ ดีไซน์ การประหยัดพลังงาน...
CLOUD คืออะไร? ตัดสินใจใช้ CLOUD ได้หรือยัง?   CLOUD คืออะไร? ยุคของโลกดิจิตอลปัจจุบัน ทุกคนน่าจะได้ยินคำว่า Cloud มาแล้วมากมาย แต่ก็ยังมีหลายคน หลายบริษัท หลายองค์กร หลายสถาบัน ที่ยังไม่หันมาใช้ Cloud กันอย่างจริงจัง อาจเพราะยังไม่เห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็น อาจคิดว่าข้อมูลไม่ได้เยอะมาก หรืออาจคิดว่าวิธีที่ใช้อยู่ปัจจุบันเก็บข้อมูลไว้ได้ดีอยู่แล้ว…..จึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะย้ายไปใช้ Cloud
ใหม่ล่าสุด WiFi 7   ใหม่ล่าสุด New Smart WiFi 7 เป็นที่ทราบกันดีว่า Wi-Fi ได้กลายเป็นมาตรฐานของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายที่ไม่มีใบอนุญาตในสินค้าอุปโภคบริโภค หลังจากที่มีเทคโนโลยี Wi-Fi ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางทั่วโลกกว่า 25 ปี เทคโนโลยี Wi-Fi ก็กลายเป็นที่แพร่หลาย ความต้องการ Wi-Fi ยังคงเติบโตแปรผันตามการเติบโตของอุปกรณ์ ความเร็วอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน และบริการบนอินเทอร์เน็ต การแนะนำล่าสุดของมาตรฐานล่าสุดอย่าง Wi-Fi 6E...

Meta Blenderbot 3 Chatbot

  • September 28, 2022
Meta Blenderbot 3 Chatbot Meta Blenderbot 3 Chatbot Meta ได้เปิดตัวโครงการวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใหม่ชื่อ BlenderBot 3 ซึ่งเป็น Chatbot ที่สามารถค้นหาอินเทอร์เน็ตเพื่อพูดคุยได้เกือบทุกเรื่อง BlenderBot 3 ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงทักษะการสนทนาและความปลอดภัยผ่านข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคนที่แชทกับ BlenderBot 3 โดยเน้นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกัน ก็หลีกเลี่ยงการเรียนรู้จากการตอบสนองที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นอันตรายด้วย Meta ได้แชร์โมเดล ข้อมูล และโค้ดของ...
Zero-Click ภัยร้ายที่ควรรู้ Zero-Click ภัยร้ายที่ควรรู้ : ผู้คนเริ่มเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้น และมีความระมัดระวังในการเปิดลิงก์ ข้อความ หรือไฟล์แนบที่น่าสงสัย แต่ก็มีการโจมตีพิเศษประเภทหนึ่งที่สามารถแฮ็ค (hack) อุปกรณ์ของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไร เรียกว่าการโจมตีแบบ Zero-Click (Zero-Click Attack) การโจมตีแบบ Zero-click มักเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่างต่อไปนี้: