TECHSCAPE SCAPE OF FUTURE
การจัดการปัญหาในคอนโดมิเนียม   การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมมาพร้อมกับความสะดวกสบาย และการใช้ชีวิตที่ทันสมัย แต่ก็อาจพบเจอกับปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้  ที่จอดรถไม่เพียงพอ ส่งเสริมการใช้พื้นที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาการจัดสรรที่จอดรถเฉพาะสำหรับผู้พักอาศัย ลูกบ้านไม่เข้าร่วมการประชุม ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์หรือจัดทำวิดีโอประชุมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วม เลี้ยงสัตว์ในคอนโด กำหนดนโยบายการเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน เช่น ขนาด หรือประเภทของสัตว์ที่อนุญาต ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางกันจนเสียหาย ตั้งกฎระเบียบในการใช้ทรัพย์ส่วนกลางและกำหนดค่าปรับสำหรับการทำลายทรัพย์สิน โทรศัพท์มือถือสัญญาณแย่ สนับสนุนให้ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณในอาคารเพื่อปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ ค้างชำระค่าส่วนกลาง ใช้ระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติและนโยบายการชำระเงินที่ยืดหยุ่นเพื่อลดปัญหานี้ บุคคลภายนอกแอบใช้พื้นที่ส่วนกลาง ปรับปรุงระบบความปลอดภัยและการเข้าออกเพื่อจำกัดการเข้าถึง ยาม และแม่บ้านละเลยหน้าที่ ปรับปรุงระบบการตรวจสอบและการประเมินผลการทำงานของพนักงาน ปัญหาต่อเนื่องจากการก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพ การตรวจสอบและการซ่อมแซมโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้าง...